Tillsyn skapar kvalité

Trafikskola i Skara

Trafikskolan -
med dig i centrum

Trafikskolor i Sverige betalar en årlig avgift till Transportstyrelsen.
Avgiften går dels till tillståndskostnaderna för att driva en trafikskola och dels för att Transportstyrelsen skall göra tillsyn.

En av Transportstyrelsen uppgifter är att kvalitétsäkra trafikutbildningen över hela Sverige och det gör de för att du skall få en fullgod utbildning som du betalar för.

Även om Trafikskolorna är under tillsyn, kan det fortfarande inträffa misstag. Om du råkar ut för något som inte var tänkt, skall du naturligtvis först lyfta upp det med trafiskolans chef/ägare.
Det är för att både kunna rätta till inträffade och samtidigt se till att det inte händer igen.

Fungerar inte det har du alltid rätten att kontakta Transportstyrelsen själv och kommentera händelsen.

Jag hoppas att du aldrig råkar ut för något misstag.

Jag vill att det skall vara roligt för dig att ta ett körkort.

Vänligen
Conny Lindgren

Tillsynsavgift
Tillsynsavgift

Trafikskola i Skara

Trafikskolan -
med dig i centrum

Trafikskolor i Sverige betalar en årlig avgift till Transportstyrelsen.
Avgiften går dels till tillståndskostnaderna för att driva en trafikskola och dels för att Transportstyrelsen skall göra tillsyn.

En av Transportstyrelsen uppgifter är att kvalitétsäkra trafikutbildningen över hela Sverige och det gör de för att du skall få en fullgod utbildning som du betalar för.

Även om Trafikskolorna är under tillsyn, kan det fortfarande inträffa misstag. Om du råkar ut för något som inte var tänkt, skall du naturligtvis först lyfta upp det med trafiskolans chef/ägare.
Det är för att både kunna rätta till inträffade och samtidigt se till att det inte händer igen.

Fungerar inte det har du alltid rätten att kontakta Transportstyrelsen själv och kommentera händelsen.

Jag hoppas att du aldrig råkar ut för något misstag.

Jag vill att det skall vara roligt för dig att ta ett körkort.

Vänligen
Conny Lindgren

Tillsynsavgift
Tillsynsavgift