Väl förbered minskar utgifterna - Räta ut frågan

Trafikskola i Skara

Trafikskolan -
med dig i centrum

Du vill ta körkort nu fast du kanske inte har kunskapen om hur du går till väga. Vi på de olika trafikskolorna hjälper dig på många sätt. Se till att fråga allt du vill veta och du skall få dina svar. Det finns inga frågor som är irrelevanta eller annorlunda, kanske behövs det längre tid för att svara på vissa.

Oavsett hur du kommer att välja din väg till körkort, helt eller delvis som privatist, är det alltid bra att vara väl förberedd när det gäller att ta körkort.

Jag vill lyfta upp att om du lägger ner extra tid på den teoretiska delen kan kostnader för körkortet minskas, vilket är värt att tänka på.

När du kommer till trafikskolan för att skriva in dig, glöm inte id-kort och körkortstillstånd.


Vänligen
Conny Lindgren - trafiklärare

Veta
Räta ut frågan

Trafikskola i Skara

Trafikskolan -
med dig i centrum

Du vill ta körkort nu fast du kanske inte har kunskapen om hur du går till väga. Vi på de olika trafikskolorna hjälper dig på många sätt. Se till att fråga allt du vill veta och du skall få dina svar. Det finns inga frågor som är irrelevanta eller annorlunda, kanske behövs det längre tid för att svara på vissa.

Oavsett hur du kommer att välja din väg till körkort, helt eller delvis som privatist, är det alltid bra att vara väl förberedd när det gäller att ta körkort.

Jag vill lyfta upp att om du lägger ner extra tid på den teoretiska delen kan kostnader för körkortet minskas, vilket är värt att tänka på.

När du kommer till trafikskolan för att skriva in dig, glöm inte id-kort och körkortstillstånd.


Vänligen
Conny Lindgren - trafiklärare

Veta
Räta ut frågan