Frihet - är att inte vara rädd

Trafikskola i Skara

Lindgrens Trafikskola -
steget ut i trafiken

Av olika skäl har tryggheten och glädjen försvunnit i körningen med resultatet att

"det är bäst att låta bli".

Ändå finns längtan till att "våga" och/eller kunna köra igen.

Livet är komplicerat av olika skäl och att inte kunna använda sig av körningen gör det än mer komplicerat.
Tiden räcker inte till, vem skall köra mig idag, när går bussen, får jag med mig allt, hur kommer jag till... etc.

Är du den som söker hjälp med att våga köra igen har Lindgrens Trafikskola lösningen.

Vänligen
Conny Lindgren - trafiklärare

Conny Lindgren
Conny Lindgren

Trafikskola i Skara

Lindgrens Trafikskola -
steget ut i trafiken

Av olika skäl har tryggheten och glädjen försvunnit i körningen med resultatet att

"det är bäst att låta bli".

Ändå finns längtan till att "våga" och/eller kunna köra igen.

Livet är komplicerat av olika skäl och att inte kunna använda sig av körningen gör det än mer komplicerat.
Tiden räcker inte till, vem skall köra mig idag, när går bussen, får jag med mig allt, hur kommer jag till... etc.

Är du den som söker hjälp med att våga köra igen har Lindgrens Trafikskola lösningen.

Vänligen
Conny Lindgren - trafiklärare

Conny Lindgren
Conny Lindgren