Elevcentralen, i teorin din närmaste vän

Trafikskola i Skara

Trafikskolan -
med dig i centrum

Trafikskolor säljer litteratur, de flesta har litteratur från STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund). För att få sälja deras litteratur behöver inte trafikskolan vara ansluten till förbundet.

Lindgrens Trafikskola har "Körkortsboken" som huvudbok, det finns andra huvudböcker och är du mer intresserad av någon av dem kan vi beställa en åt dig.

Du väljer själv hur du vill använda dig av huvudboken, det går att läsa hela i flera omgångar. Trafikskolans rekommendation är att du fördjupar dig i de kapitel som är relevant för den praktiska delen (momentet) du har nått.

Det finns hjälp att få när det gäller dyslexi (svårighet att läsa m.m.) och det finns även förlängt prov och muntligt prov hos Trafikverket.

För att kunna ta del av förlängt eller muntligt prov måste en ansökan skickas in och därefter får du ett beslut om hur det blir.

Trafikskolan kan hjälpa dig med ansökan mot en avgift (hör med kontoret), det blir nödvändigt att genomgå en test först om det inte redan finns dokumenterat innan (exempelvis en utredning på grundskolan osv.).

Vänligen
Conny Lindgren - trafiklärare.

Böcker/elevcentral
Böcker/elevcentral

Trafikskola i Skara

Trafikskolan -
med dig i centrum

Trafikskolor säljer litteratur, de flesta har litteratur från STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund). För att få sälja deras litteratur behöver inte trafikskolan vara ansluten till förbundet.

Lindgrens Trafikskola har "Körkortsboken" som huvudbok, det finns andra huvudböcker och är du mer intresserad av någon av dem kan vi beställa en åt dig.

Du väljer själv hur du vill använda dig av huvudboken, det går att läsa hela i flera omgångar. Trafikskolans rekommendation är att du fördjupar dig i de kapitel som är relevant för den praktiska delen (momentet) du har nått.

Det finns hjälp att få när det gäller dyslexi (svårighet att läsa m.m.) och det finns även förlängt prov och muntligt prov hos Trafikverket.

För att kunna ta del av förlängt eller muntligt prov måste en ansökan skickas in och därefter får du ett beslut om hur det blir.

Trafikskolan kan hjälpa dig med ansökan mot en avgift (hör med kontoret), det blir nödvändigt att genomgå en test först om det inte redan finns dokumenterat innan (exempelvis en utredning på grundskolan osv.).

Vänligen
Conny Lindgren - trafiklärare.

Böcker/elevcentral
Böcker/elevcentral